Idrottens Föreningsdag

FREDAGEN DEN 7 DECEMBER

Vill du ha programmet/inbjudan för fredagen som PDF? Ladda ned programmet här >>

Gemensam föreläsning  Seminareval 1    Seminarieval 2

Tidsprogram & presentationer

Se utförligare beskrivning längre ner på sidan...

Inledning

SISU Idrottsutbildarna

08.45-09.00

Konflikthantering & kommunikation - Hör du i syne?

Eric Thyrell

09.00-10.15

KAFFE

10.15-10.45

Matchens betydelse - nya spelformer för att få fler att spela längre

Patrik Gustafson, Göteborgs FF

10.45-12.00

Hur hanterar vi sociala medier i föreningen

Mats Adamczak

10.45-12.00

Idrotten i fara? Mellan folkrörelse och kommersialism

Björn Horgby & Christer Ericsson, Örebro Universitet

10.45-12.00

LUNCH

inkl smör, bröd och dryck

12.00-13.00

Psykisk ohälsa inom idrotten

Markus Gustafsson

13.00-14.00

Diplomerad förening - Verktyg för bättre föreningsutveckling

Peter Landström, Svenska Fotbollförbundet

13.00-14.00

Öka föreningens intäkter

Magnus Forslund, ekonomie doktor Linnéuniversitetet 

13.00-14.00

Idrottsjuridik - det här behöver du känna till som idrottsförening

Alexander Krüger, Riksidrottsförbundet

13.00-14.00

Demokrati, jämställdhet och integration

Sevana Bergström, Projektledare Alla är olika, olika är bra

14.15-15.30

Konflikthantering & kommunikation - Hör du i syne?!

Eric Thyrell

Eric Thyrell är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare! (se trailer nedan)

En fartfylld föreläsning om samarbete, konflikthantering & kommunikation i en enda rolig röra! Forskning visar tydligt att kvalitén på våra sociala relationer, har en direkt koppling till vår hälsa, livslängd och hur lyckliga vi är.

En av utmaningarna med kommunikation, är att vi gärna kommunicerar med andra såsom vi själva föredrar att kommunicera, samt att vi tenderar att ha en intolerans och oförståelse för varandras olikheter.

Detta skapar ofta onödiga konflikter och missförstånd.I dagens digitala värld har förmågan att skapa givande möten och relationer blivit viktigare än någonsin. Eric Thyrell levererar en mycket humoristisk och lättsmält föreläsning med ett viktigt och allvarligt budskap.

Hör du i syne?! är full med insikter, övningar, roliga historier och framförallt konkreta verktyg som deltagarna kan applicera i vardagen, direkt efter föreläsningen.

Hur hanterar vi sociala medier i föreningen 

Mats Adamczak

Hur ska idrottsföreningen se på sociala medier? Ett hot eller en möjlighet? Vad kan inlägg på nätet sätta för spår?

Mats bjuder på många exempel på hur agerandet på sociala medier kan leda till att du inte får spela kvar i klubben, måste sluta på ditt jobb eller blir av med ditt ledaruppdrag. Men sociala medier är också en stor möjlighet om de används på rätt sätt.

Här får du även tips på hur du som förening kan använda sociala medier som kommunikationsform. Hur arbetar man med Storytelling och i vilka kanaler bör man använda för att nå ut med sin information.  

Mats Admaczak är en åländsk författare som arbetar som analytiker avseende Sociala medier på företaget PAF.

Välkommen till en mycket intressant föreläsning.  

Idrotten i fara? Mellan folkrörelse och kommersialism

Björn Horgby, Örebro Universitet

Idrott i Sverige är och har varit organiserad som en demokratisk folkrörelse. Men den svenska idrottsmodellen utmanas när idrotten blir en marknadsprodukt. För att vara nationellt och internationellt konkurrenskraftig har kommersialiseringen bidragit till att förändra idrottens organisering. Behöver föreningarna organisera sig på ett annat sätt än tidigare?

Björn Horgby, professor i historia, har tidigare varit verksam som doktorand och forskare vid Stockholms Universitet och som forskare och universitetslektor vid Linköpings Universitet. Hans forskning rör främst forskningsfälten arbetarhistoria, arbetarkulturhistoria, demokrati, makt, oral history, idrottshistoria, populärkultur och företagspatriarkalism.

Matchens betydelse - nya spelformer för att få fler att spela längre

Patrik Gustafson, Göteborgs FF

3 mot 3? 5 mot 5? 7 mot7? 9 mot 9?  11 mot 11?....

Att vara delaktig i spelet skapar förutsättningar för att livslångt intresse till idrotten och får fler att spela längre.  

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsidrott. I arbetet med nya spelformer för fotbollen har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt intresse för idrotten.

Här följer en genomgång av de nya nationella spelformerna och varför fotbollen har valt att ändra. 
Patrik Gustafson arbetar med utvecklings och utbildningsfrågor på Göteborgs FF och var med i den grupp som tog fram de nya spelformerna.

Denna föreläsning vänder sig till alla idrotter och belyser spelformernas betydelse att få fler att spela längre. 

Psykisk ohälsa inom idrotten

Markus Gustafsson

Idrott på måttlig nivå och som motionsform har visat sig ha flera positiva hälsoeffekter även i relation till psykisk hälsa. Däremot uppvisar tävlingsidrott på hög nivå samt elitidrott en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. Trots det är psykisk ohälsa inom idrotten är något som sällan uppmärksammas eller talas om. Frågor som tas upp: Vad är psykisk ohälsa? Hur ser kopplingen mellan idrott och psykisk ohälsa ut? Hur kan psykisk ohälsa förebyggas? Hur kan du bemöta någon som du misstänker mår dåligt?Markus Gustafsson har en bakgrund som elitfotbollsspelare och har bland annat representerat BK Forward och Halmstads BK. Markus har studerat Psykologprogrammet på Örebro Universitet.

Diplomerad förening - Verktyg för bättre föreningsutveckling

Peter Landström, SvFF

Peter är Gruppchef  för Föreningsutveckling Barn-Ungdom på Svenska Fotbollförbundet. Svensk Fotboll har länge haft Föreningsutveckling som en central punkt i sitt arbete. En förutsättning för att skapa goda lärandemiljöer och få så många, så länge som möjligt att spela fotboll. Här ger Peter en inblick i fotbollens arbete, tips samt idéer om hur man kan arbeta med föreningsutveckling. Denna programpunkt vänder sig till alla idrotter.  

Idrottsjuridik - det här behöver du känna till som idrottsförening

Alexander Krüger, Riksidrottsförbundet

Alexander är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet.

Det som är speciellt med idrottsjuridiken är bland annat att det traditionella regelsystemet måste ställas i relation till idrottens egna normsystem. Därmed ställs stora krav på insyn och förståelse för strukturen bakom det svenska idrotts- och föreningslivet.

Idrottsjuridik är inte något formellt rättsområde. Däremot finns det många juridiska områden och bestämmelser som direkt eller indirekt påverkar idrotten och dess föreningar. Det kan bli komplicerat och därför finns det hjälp att få.

Frågeställningar: Hur en förening bildas och består? Fins det något att tänka på när man hyr lokaler, köper utrustning/materiel, anställer tränare?Ofta är idrott roligt och utövas enligt våra överenskomna regler. Men ibland händer det att utövare, funktionärer eller andra beter sig på ett icke önskvärt sätt. Vad finns det för regelverk?

Öka Föreningens intäkter

Magnus Forslund (webinarie)

Ibland behöver förändringar göras för att öka en förenings intäkter. Motiven kan vara ekonomisk kris, strävan mot utveckling eller osämja kring ekonomiska frågor. Här redogör Magnus Forslund för vilka grunder som kan öka föreningens intäkter och samtidigt minska belastningen på styrelsen. Den här föreläsningen är särskilt användbar om det finns många ungdomslag i föreningen och grundtanken handlar om större ideellt engagemang.

Magnus Forslund är expert inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Han är även forskare och lärare vid Linnéuniversitetet och är ekonomie doktor i företagsekonomi. Han var själv fotbollsspelare på juniorelitnivå i sin ungdom, och har under sin karriär skaffat sig ledningserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Områden som Magnus Forslund har arbetat inom är bland andra ekonomi- och verksamhetsstyrning, systemutveckling, affärsutveckling, förändringsarbete och styrelse- och ledningsarbete i bredd- och elitföreningar.

Denna programpunkt kommer att genomföras som ett webbinarie. Ett webbinarie är ett webbaserat möte som gör det möjligt för dig att lyssna på föreläsaren via storbildsskärm och lyssna och diskutera i realtid med experten.

Demokrati, jämställdhet och integration

Sevana Bergström, Alla är olika olika är bra

Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av idrotten. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Tillsammans med sina två äldre systrar startade Sevana TRIS, tjejers rätt i samhället.

De är idag en av landets stora ideella organisationer som arbetar med resultatinriktade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS är även unikt genom att ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter av unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för hedersvåld. Idag är TRIS en organisation öppen för unga kvinnor som lever med ett inskränkt livsutrymme och unga kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS är även en ledande i att ta fram och utveckla metodstöd för hur andra kan arbeta förebyggande mot hedersvåld.

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt, finansierad av arvsfonden, för tjejer i åldrarna 8-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen.