Om eventet...
Örebro Universitet 7-9 december 2018

Inspireras, stimuleras och utvecklas!

Idrott i Fokus & Fotboll i Fokus är event som arrangeras av Örebro Läns Fotbollförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Örebro Läns Idrottsförbund samt Örebro Universitet.

Under tre dagar, 7-9 december vill vi få fotbollen att mötas, sig själva men även andra idrotter. Vi vill erbjuda inspirerande, stimulerande och utvecklande fortbildningsdagar i idrottens och fotbollens tecken. 

Fredagen den 7 december 2018 

Under denna dag arrangerar vI Örebro Läns FF:s Repskap, Idrottens Föreningsdag som två enskilda aktiviteter.

Föreläsningarna (Idrottens föreningsdag) denna dag vänder sig inte enbart till fotbollen utan även andra idrotter. En perfekt dag för förtroendevalda, kanslianställda, organisationsledare samt övriga intresserade att fortbilda sig. Varmt välkommen till Örebro Universitet !

Lördagen den 8 december 2018

Lördagen är kryddad med föreläsningar, både gemensamma och där du gör ett seminarieval. Denna dag vänder sig både till barn- och ungdomstränare samt seniortränare, ledare samt andra som är intresserad av fortbildning inom fotbollen. Här kan du välja att anmäla dig till enstaka pass eller vara med hela dagen på Örebro Universitet. 

Klicka här för att få mer info om lördagen


Söndagen den 9 december 2018

Även söndagen är kryddad med föreläsningar, både gemensamma och där du gör ett seminarieval. Denna dag vänder sig både till barn- och ungdomstränare samt seniortränare, ledare samt andra som är intresserad av fortbildning inom fotbollen. Här kan du välja att anmäla dig till enstaka pass eller vara med hela dagen på Örebro Universitet.

Klicka här för att få mer info om söndagen


Vid frågor, kontakta oss.